Het filosofisch kwintet

Bron: www.human.nl

Hoe zullen historici in 2050 terugkijken op de tijd waarin wij nu leven? Zouden zij vinden dat wij genoeg hebben ondernomen tegen ontwikkelingen die klimaat, democratie en rechtsstaat bedreigen?

UITZENDINGEN OP ZONDAG 24 JUNI, 8, 15, 22 EN 29 JULI 2018 OM 12.10-13.05 UUR OP NPO1.

Hoe vaak zeggen we niet: ‘Met de kennis van nu had ik het anders gedaan.’ Terugblikkend zijn we blijkbaar beter in staat complexe situaties te analyseren. In vijf afleveringen vraagt presentator Clairy Polak haar vier tafelgasten zich voor te stellen hoe over twee generaties wordt teruggekeken op problemen, oplossingen en het handelen van nu.

In de eerste vier afleveringen bespreken we de thema’s overbevolking, groeiende ongelijkheid, klimaatverandering en de uitholling van het publieke debat. In de laatste aflevering vragen we ons af wat er nodig is om al deze problemen te lijf te gaan. Hoe staat het met verlichtingsidealen ​als vrijheid en gelijkheid? Is er een cultuuromslag nodig?

Geplaatst in 2018.