KERNWAARDEN

AUTHENTIEK

Wij zijn open, nuchter, kritisch en realistisch, betrouwbaar en staan met beide benen in de maatschappij. Wij houden het niet alleen bij woorden. Wij doen het! Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met het initiëren van een nationaal burgerplatform tekenen we voor een relevante, verantwoordelijke en boeiende publieke taak. U kunt op ons rekenen!

PASSIE

Wij initiëren en faciliteren een nationaal burgerplatform, omdat we vinden dat de Haagse politiek in gebreke blijft u bij het maatschappelijk debat te betrekken. Het is onze drijfveer, uitdaging, passie en bevlogenheid. Wij willen boosheid, frustratie, teleurstellingen en politiek cynisme omzetten in positieve energie. Het publieke debat door deze positieve energie laten voeden. Passie voor uw betrokkenheid bij politieke vernieuwing!

INLEVEN

Wij nemen het initiatief tot een nationaal platform vanuit oprechte interesse voor uw belevingswereld, mening en argumenten. Ons uitgangspunt is dat u weet wat er speelt. U bent mondig genoeg om mee te denken en oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke vraagstukken die u raken. Meer democratie en minder politiek vanuit begrip en inleven!

SAMEN

Wij geloven in 'eendracht maakt macht'. Wij doen het samen met u. Wij verbinden u met elkaar en de Haagse politiek met u. Wij gaan voor een breed draagvlak. Voor een beter gedragen maatschappelijk resultaat. Dan pas krijgt de Haagse politiek een reëel beeld van uw belevingswereld. Samen staan we sterk!