Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen en het realiseren van de doelen van de stichting. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden worden benoemd voor een specifiek taakgebied. De taken van het bestuur staan in artikel 6 van de statuten.

Elisabeth Hunyadi

Voorzitter

Maarten Bosch

Secretaris