STEUN ONS

DONEER DIRECT VIA IDEAL!

20 50 100 250

Vrij bedrag

 
Stichting NBP is een onpartijdige en onafhankelijke vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

Om ons ideaal te verwezenlijken, hebben we financiële middelen nodig.

Met uw gewaardeerde steun kunnen wij echt het verschil gaan maken!

DONEREN VIA DE BANK
IBAN: NL29 ABNA 0824 9571 99
t.n.v. ST Nederlands Burgerplatform

HARTELIJK DANK!