Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert het bestuur over de hoofdlijnen van strategie en beleid, alsmede andere aspecten die met de doelstelling en de realisatie te maken hebben. De RvA adviseert tevens over de hoofd- en deelthema’s, programma van de bijeenkomsten en van het jaarlijkse nationaal event. Taken van de RvA staan in artikel 10 van de statuten.

prof. dr. David Pinto

Voorzitter

Website: Davidpinto.nl

Adjiedj Bakas

Lid

Website: dextervisions.nl

Derk Jan Eppink

Lid