WIE ZIJN WIJ

Wie zijn de vrijwilligers van het Nederlands BurgerPlatform (NBP)?

Wij zijn actieve burgers, want "zonder actieve burgers, kan een democratie niet bestaan" (Pierre Rosanvallon).

Het probleem is dat de nationale politiek de aansluiting mist met de burger. Vrijwel alle bijeenkomsten van politieke partijen zijn strak geregisseerd. De stem van de burger wordt er nauwelijks meer gehoord. En dan vragen politieke partijen zich nog af waarom het ongenoegen bij veel burgers zo groot is.

"Zonder actieve burgers, kan een democratie niet bestaan"

Wat kan de burger nog op nationaal niveau? Het correctief en raadgevend referendum zijn definitief van de baan (24 november 2017 en 10 juli 2018). De vrijwel onbekende nationale internetconsultatie, de burgerfora die een afspiegeling zou moeten zijn van de bevolking en het burgerinitiatief met 40.000 handtekeningen zijn een wassen neus.

"De internetconsultatie, de burgerfora en het burgerinitiatief zijn een wassen neus"

En wat gebeurt er nu? Niets? Nee, want NBP organiseert in 2018 en 2019 vier bijeenkomsten en één nationaal event, waar de burger wel een stem heeft. Wij willen de vertegenwoordigers van het volk in de Tweede Kamer de resultaten van onze bijeenkomsten en het event aanbieden voor plaatsing op de politieke agenda.

De vrijwilligers van NBP hebben een tomeloze energie, een niet te stoppen passie en bouwen nu aan een professionele organisatie. Alles om ons ideaal te realiseren: 'het versterken van de democratie en het vergroten van de betrokkenheid van de burger op nationaal niveau'.

"Het versterken van de democratie en het vergroten van de betrokkenheid van de burger op nationaal niveau"

 
 
Elisabeth Hunyadi,

Oprichter, voorzitter bestuur Stichting NBP

Prof.Dr. David Pinto,

Voorzitter Raad van Advies Stichting NBP