STICHTING NEDERLANDS BURGERPLATFORM (NBP)

 

WAT IS NBP? WELK DOEL STREEFT NBP NA?

Wij zijn een nieuwe stichting voor versterking van de democratie en het vergroten van de betrokkenheid van de burger op nationaal niveau. Opgericht op 20 juni 2018 in Den Haag.
Een initiatief van, voor en door burgers, die een bijdrage willen leveren aan het publieke debat. Maar ook oplossingen willen genereren en de resultaten aanbieden aan de politiek in Den Haag.

"Een initiatief van, voor en door burgers"

Wij zijn geen beweging of politieke partij en hebben ook niet de ambitie om die kant op te gaan.

WAAROM NBP?

Het correctief referendum is per 24 november 2017 definitief van de baan. Het raadgevend referendum is op 10 juli 2018 afgeschaft. Er is, nu meer dan ooit, behoefte aan een concreet alternatief op nationaal niveau van onderop.

"Nu meer dan ooit behoefte aan een concreet alternatief"

NBP biedt dat alternatief!

WAT GAAT NBP DOEN?

Wij organiseren bijeenkomsten en vooralsnog één keer per jaar een nationaal event. Met bezoekers, sprekers, opiniemakers, wetenschappers, schrijvers en politici wordt gedebatteerd en meegedacht aan oplossingen over essentiële politieke, maatschappelijke vraagstukken.

"Verbinding tussen de burger en de Haagse politiek"

Wij vormen de verbinding tussen de burger en de Haagse politiek. Wij gaan de Tweede Kamer en de betrokken ministers en staatssecretarissen vragen om de uitkomsten op de politieke agenda te plaatsen en een besluit daar over te nemen. Tevens gaan wij het politieke proces en de besluitvorming inzichtelijk maken op onze website.