Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de taak om toe te zien op de doelrealisatie, het financieel beheer en het voeren van de juiste strategie en beleid. De RvT benoemt de leden van het bestuur. De taken van RvT staan in artikel 11 van de statuten.

dr. Gert Jan Mulder

Lid

Pim Beaart

Lid

Website: Verenoflood.nu